Külföldi biztosítási jogviszony bejelentése

A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítás ellátásaira jogosultakról vezetett nyilvántartásba az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal)  részére.

Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van:

  • az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek;
  • a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni. 

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül is teljesíthető.

Forrás: neak.gov.hu

Tegyük tisztába a dolgokat

Amikor valaki külföldre megy dolgozni akkor megtervezi az utat,lakhatást,munkalehetőséget. A legnagyobb probléma az, hogy a kötelezettségekről részben vagy teljesen megfeledkeznek. A külföldi biztosítási szám és a jogviszony megkezdése után 15 nap áll rendelkezésre,hogy bejelentsd a külföldi jogviszonyt a NEU 70 nyomtatványon a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítónál. Fontos!Nem érdekli senkit hol tartózkodsz vagy van tartózkodási helyed.Csak a lakóhelyhez tartozó NAV vagy egészségbiztosítónál intézheted érdemben ügyeidet. Átveszik máshol is az igényt,de át fogják tenni illetékességből a lakóhelyedhez.

2020. július 1. után új Tbj. lépett életbe Magyarországon. Automatikus kerül előírásra az egészségügyi szolgáltatási járulék (7710Ft/hó),melyet az egészségbiztosító adatai alapján kap meg a NAV. Nem kell már bemenni a NAV-hoz kitölteni a T 1011 nyomtatványt, hanem egy algoritmus alapján történik a járulék előírása.

És most jön a bonyodalom, Vegyünk egy példát:

István, Budapesten dolgozik informatikusként, egyik barátja mesélt neki, mennyit keres Angliában. Megtetszik neki, utána járt,eldöntötte kiköltözik. Munkahelyén felmondott,elkezdi tervezni az utat és szállást is intézi. A munkaviszony megszűnése után passzív 45 nap orvosi ellátásra jogosult Magyarországon (külföldön nem,Magyar EU kártyája már nem használható, érvényességi idő ugyan nem járt le,de nincs mögötte aktív jogviszony). Szépen lassan eltelik a 45 nap és a program észleli,hogy nincs már passzív jogviszonya Istvánnak. Egészségügyi szolgáltatási járulékot (7710Ft/hó) előírja a rendszer.Kiküldi a havi csekkeket Istvánnak.

István közben kiment Angliába,megszerezte az NI numbert,de nem jelezte, hogy külföldön van biztosítása,így nem lett kék a TAJ száma. Telnek-múlnak a hónapok.Majd egyszer kap az otthoni címére a NAV-tól hatalmas összegről tartozást. Mivel nem jelentkezett ki az egészségbiztosítótól 15 napon belül és a NAV felé sem jelezte, hogy elhagyta az országot, a program tette a dolgát és végig vitte az algoritmust. 

Utólag bejelenti a NEU 70 nyomtatványon a külföldi jogviszony kezdetét az egészségbiztosítónál, ezzel lesz leérvénytelenítve a TAJ száma, de mivel a NAV folyószámlán is felhalmozódott a tartozás, így oda is kell igazolni a biztosítási időszakot.

Az E104 vagy Angliában S041 nyomtatványt be kell nyújtani a NAV felé,melyet a magyar egészségbiztosító kér meg a külföldi biztosítótól. Számítani kell arra,hogy ennek az igazolás átfutási ideje több hónap is lehet. Július 1. után már elektronikusan történik ezeknek az igazolásoknak a kikérése (Kivéve Románia),így valamivel hamarabb fog megérkezni a válasz. Angliából átlag 3-6 hónap. Meg lehet próbálni a kinti biztosítótól megkérni az E104 nyomtatványt(Kivéve:Anglia,Ausztria – ők nem adják ki ezeket az igazolásokat), ami sokkal hamarabb elkészül,mintha a magyar biztosító kéri ki az igazolásokat, de előtte a NAV-al egyeztetni kell,hogy elfogadja-e vagy ragaszkodik az E104, S041 nyomtatványhoz (U1 nyomtatványt is el szokták fogadni). Miután megérkezett az  igazolás. NAV-nak be kell adni, hogy töröljék a folyószámlán összegyűlt tartozást.Vannak olyan NAV kirendeltségek ahol nem fogadják el ezeket az igazolásokat, hanem ez egészségbiztosítótól kérnek igazolást a külföldi biztosításról.

Ezután azt is ellenőrzi a NEAK és a NAV, hogy abban az időben amíg külföldön tartózkodtál és zöld maradt a TAJ számod, vettél-e igénybe Magyarországon orvosi ellátást. Amennyiben vettél igénybe, akkor annak a költségét ki kell fizetni!Jogtalan orvosi ellátás igénybevétele miatt ki fogják fizettetni az ellátást, akár végrehajtással is!

Ezért fontos,hogy már a külföldi jogviszony kezdetekor vissza kell küldeni a NEU 70 nyomtatványt,mellyel ideiglenesen érvénytelenítik a TAJ számot. Ez csak egy példa járulék fizetésre önként is bejelentkezhetett vagy piros lámba jelzés után a NAV is előírhatta a járulékot. Érdemes ügyfélkapun megnézni a jogviszonyadatokat.

Amikor vége a külföldi jogviszonynak és hazaköltözésre kerül a sor, akkor kell a munkaviszony megszűnéséről a külföldi biztosító igazolása vagy egyéb igazolás a TAJ szám újraérvényesítéséhez. NEU 70 + E104 kérelem + Igazolás. A magyar egészségbiztosító megkéri az E104,S040 vagy S041 nyomtatványt melyről felfüggesztő végzést küld,majd miután megérkezik az igazolás arról hatósági bizonyítványt,igazolást,végzést készít, amit a NAV-nak kell leadni. Ezzel fogja a NAV az addig felhalmozódott tartozást törölni az igazolás alapján.

Pl.: 2012. január 1-én kimegy valaki külföldre dolgozni, nem jelentkezett ki az egészségbiztosítónál. 2020. november 1-én ráébred,hogy neki ezt meg kellett volna tennie. Egészségbiztosítónál NEU 70 + E104 kérelmet kell benyújtani. A NAV ekkor ki fogja róni a 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 november 1-ig a járulékot. Ez nagyon sok pénz lesz. Felfüggesztő végzés érkezik az egészségbiztosítótól, hogy megkeresték a külföldi biztosítót (VÁRUNK). Semmit nem kell csinálni amíg nem jön az igazolás. Miután megérkezett a külföldi biztosító válasza kapni fogunk róla egy igazolást,végzést,hatósági bizonyítványt. Ezt az igazolást kell bevinni a NAV-hoz. Az igazolás alapján fogja a tévesen előírt járulékot törölni a NAV.

 

Hogyan lehet igénybe venni ez idő alatt a Magyarországon az orvosi ellátást?

A külföldi biztosító(NEM MAGYAR!!!) által kiadott Eu kártya vagy kártyahelyettesítő nyomtatvány alapján orvosilag szükséges ellátás vehető igénybe. Arról,hogy mi számító orvosilag szükségesnek, mindig a kezelőorvos dönt. Ez orvosszakmai kérdés! Nincs sehova leírva mely ellátás vehető igénybe. Orvos dönti el több szempontot mérlegelve.

Kaphatok teljes orvosi ellátást Magyarországon?

Igen, amennyiben sikerül beszerezni a külföldi biztosítótól az E106 vagy S1 nyomtatványt, mellyel a külföldi biztosító átvállalja az orvosi ellátás költségeit (Anglia nem fog adni)

Meg kell szüntetnem a magyarországi lakcímet?

Nem! Óriási hiba,ha valaki megszünteti a lakcímet. Eldöntötte, hogy nem jön vissza,de mégis olyan helyzetbe kerül, hogy haza kell jönni (betegség, idős rokon ápolás) bármi közbe jöhet. Haza jön bejelentkezik, hogy vissza jött, hoz igazolást, hogy véget ért a kinti jogviszony, de nem tud bejelentkezni egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésre 1 évig (eu-ból érkező aki tud hozni igazolást a lakóhelyről annak 9 hónap)! Azonnal ellátást kell igényelni (szoc,rászorult,álláskeresési ellátás),munkaviszonyt létesíteni ,vállalkozást kell indítani,mert nem tudja a fizetni a 7710Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Utólag jelentettem be visszamenőleg a külföldi biztosítás kezdetét,jelenleg is külföldön dolgozom.NAV-tól visszamenőleg nagy összegű csekket kaptam.Mit tegyek?

Ebben az esetben a külföldi biztosító által kiállított E104/S041 vagy egyéb biztosító által kiadott igazolás alapján fogja a NAV törölni az előírt járulékot.Nincs ilyen nyomtatványod?A lakóhely szerinti illetékes egészségbiztosító megkéri neked. (E104 kérelem letöltés gomb)

 

Kérlek válassz

Kimegyek/mentem külföldre dolgozni->

Bejelentés beküldése

A NEU 70 számú “Bejelentő lap TAJ számmal rendelkező személy részére, aki EGT tagállamban, Svájcban, vagy egyezményes államban biztosított” elnevezésű nyomtatványt személyesen,postán vagy elektronikusan 15 napon belül,be kell küldeni a lakóhely szerinti illetékes Kormányhivatal Családtámogatási és társadalombiztosítási Főosztályához. Ezzel Magyarországon érvénytelenítésre kerül a TAJ szám.Itthon a kinti EU kártya terhére csak orvosilag szükségessé váló ellátás vehető igénybe.Környező országokból lehetőség van E106 vagy S1 nyomtatvány beszerzésére,mellyel Magyarországon is igénybe lehet venni a teljes orvosi ellátást.Ezzel kapcsolatban érdeklődj külföldi biztosítódnál.

Ezeket kell kitölteni:

Hazaérkeztem külföldről <-

Amennyiben eljön a végleges hazatérés időpontja vagy vége a szezonmunkának,akkor vissza kell jelentkezni 15 napon belül az egészségbiztosítóhoz. NEU 70 nyomtatvány kitöltése.

A TAJ szám újraérvényesítéshez szükség van a külföldi biztosító olyan igazolására, amin a biztosítási jogviszony végét igazolja pl.: E104,U1,U2,Arbeitsbescheinigung Angliából az utolsó P45, employment history vagy egyéb igazolás munkaviszony végéről.

Ha nincs E104 a birtokunkban vagy olyan országból (Ausztria, Nagy-Britannia)érkezettek ahonnan csak a magyar biztosító tud igazolást kérni akkor, E104/S041 kérelmet is ki kell tölteni.

Amennyiben Tbj. 6. § (munkaviszony, egyéni válllakozás,társas válllakozás, őstermelői jogviszony stb…) szerinti biztosítási jogviszonyt létesítesz Magyarországon, abban az esetben gyorsabban fogják a TAJ számot újraérvényesíteni.

FONTOS! Ha a korábbi külföldi biztosításának megszűnéséről nem hoz magával igazolást, úgy ennek beszerzését a magyar egészségbiztosítási szerv a külföldi szerv megkeresése (nemzetközi jogsegély) útján tudja csak intézni, melynek ügyintézési határidejét nem tudja befolyásolni, így elhúzódhat az eljárás.)

Ezeket kell kitölteni: