babaváró kölcsön / támogatás

Mi a Babaváró hitel?

A Babaváró támogatást – más néven a Babaváró hitelt – 2019. július 1-2022. december 31.  igényelhetik a feltételeknek megfelelő házaspárok. A maximális összege 10 millió forint, futamideje legfeljebb 20 év lehet. Az induló havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a havi 50 ezer forintot, mely összeg tartalmazza a kölcsön után fizetendő állami kezességvállalási 0,5% díjat is.

Gyermekszületés esetén:

5 éven belül gyermek születik, akkor a hitel a futamidő végéig kamatmentes lesz, a havi törlesztést pedig 3 évre függeszthető.

A második gyermek születését – illetve a terhesség 12. hetes magzatkorban – követően újabb három évvel meghosszabbodik a kamatmentesség, valamint elengedik a fennálló tőketartozás 30%-át.

 Harmadik gyermek születése esetén a fennálló teljes tőketartozást elengedik, vagyis a hitel átalakul támogatássá.

Kik igényelhetik a Babaváró hitelt?

Azok, akik megfelelnek a 44/2019. Korm. rendelet szerinti személyi feltételeknek:

 • Házasok igényelhetik, akik mindketten elmúltak 18. évesek, de a feleség még nem töltötte be a 41. életévét.
 • Legalább a házaspár egyik tagjának van 3 év folyamatos társadalombiztosítási biztosítotti jogviszonya (TB).
 • Mindketten rendelkeznek magyarországi lakcímmel.
 • Büntetlen előéletű a pár mindkét tagja.
 • Egyiküknek sincs a NAV-nál nyilvántartott köztartozása.
 • Egyikük sem szerepel a KHR rendszerben (régi nevén BAR lista) meg nem fizetett adósság, vagy bankkártyás visszaélés miatt.
 • Ha a házaspár már legalább egy gyereket nevel, akkor egyikőjük az első házasságában él.

Illetve akik a személyi feltételeken túl megfelelnek az adott bank hitelbírálati elvárásainak

Milyen dokumentumok kellenek a Babaváró hitelhez?

 • Személyes okmányok: érvényes személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél, lakcímkártya és adóazonosító.
 • 30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás: munkáltatótól kell kérni, fontos, hogy ne legyen 30 napnál régebbi.
 • NAV jövedelemigazolás: a vállalkozóknak NAV jövedelemigazolásra van szükségük, amit az adóhatóságtól szerezhetnek be. ÁNYK: IGAZOL nyomtatvány
 • Bankszámlakivonat: 1-3 havi bankszámlakivonat, amin látható a jövedelem.
 • Várandósgondozási kiskönyv: amennyiben a gyermek betöltötte a 12 hetes magzati kort kérhetjük az azonnali törlesztés felfüggesztését. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kiskönyv tartalmazza a születés várható időpontját, a szülészorvos aláírása és pecsétje is szükséges a dokumentumra

Nyilatkozni kell a következőkről:

 • A büntetlen előéletről,
 • a NAV tartozás mentességről,
 • a házasságról.

Milyen hosszú biztosítási jogviszony kell a Babaváróhoz?

A Babaváró hitel esetében legalább a pár egyik tagjának 3 éves folyamatos – a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 6. §-a szerinti – biztosítotti jogviszonyt kell igazolnia. A biztosítotti jogviszony folyamatosnak minősül akkor is, ha az elmúlt 3 évben a szünetelés nem haladja meg a 30 napot.

A Tbj törvény szerint az alábbiak alapján rendelkezhet valaki biztosítási jogviszonnyal:

 • munkaviszony; megbízási jogviszony.
 • egyéni vállalkozó (főállásban);
 • társas vállalkozó (főállásban),- szövetkezet tag (munkaviszonnyal, vállalkozási jogviszonnyal vagy megbízási jogviszonnyal);
 • álláskeresési támogatás;
 • egyházi személy;
 • mezőgazdasági őstermelő;
 • főállású kisadózó;
 • állami projektértékelői jogviszonyban álló személy. (Amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét.)

A nappali felsőoktatási intézményben( Egyetem,Főiskola) eltöltött tanulmányok beleszámítanak a 3 éves biztosítotti jogviszonyba, feltéve, hogy legalább az utolsó 180 napban volt munkaviszonyból, vagy vállalkozásból származó jövedelem. Ebben az esetben a felsőfokú tanulmányok befejezése és a munkába állás között legfeljebb 6 hónap lehet a szünet. Ebben az esetben szükség lesz egyetemtől olyan igazolásra ahol szerepel,hogy nappali tagozatos tanulóról van szó és mikor fejezte be tanulmányait vagy a diplomájára.

 1. január 1-jétől a tanulószerződéssel rendelkező, szakképzésben részt vevő tanulók jogviszonya kikerült az elfogadható jogviszonyok köréből, így azok, akik a tanulószerződésük alapján igazolnák a babaváró hitelhez szükséges 3 éves jogviszonyt, 2020-tól ezt már nem tehetik meg.

A 3 éves TB jogviszonyba a közmunka maximum 1 évvel számít bele.

A kérelem benyújtását megelőző 180 napban kizárólag magyar – a Tbj. 6.§ (1) bekezdés a), b), e) – j) pontja szerinti jogviszony vehető figyelembe. Vagyis a külföldi TB jogviszonyt egyáltalán nem veszik figyelembe az utolsó 180 napban. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy külföldön élő, ott dolgozó házaspár akkor sem veheti igénybe ezt a támogatási lehetőséget, ha egyébként hazaköltöznének. A külföldi jogviszony igazolására E104/S040/S041 igazolásra lesz szükség,melynek beszerzése időt vesz igénybe.

Meglévő gyermekkel igényelhető a Babaváró hitel?

A Babavárónak nem feltétele, hogy a házaspárnak legyen gyermeke az igényléskor, ugyanis a támogatás célja kifejezetten a fiatal párok gyermekvállalása. Éppen ezért a Babaváró szempontjából kizárólag az igénylést követően született gyermekeket veszik figyelembe. Eszerint a folyósítást követően 5 éven belül újabb gyermeknek kell születnie ahhoz, hogy a hitel a futamidő végéig kamatmentes legyen.

Van azonban egy megkötés: amennyiben az igénylő párnak van nem közös gyermeke, akkor legalább egyiküknek az első házasságának kell a mostaninak lennie. Ezt azt jelenti, hogy amennyiben két elvált fiatal köt újabb házasságot úgy, hogy velük él egyikük korábbi kapcsolatból származó gyermeke, akkor nem jogosultak a Babaváró igénylésére.

A már meglévő gyermek után járnak a Babaváró kedvezményei?

A már meglévő gyermek nem számít a Babaváró támogatás szempontjából. Kizárólag a hitel igénylését követően megszülető első, második és harmadik gyermek után jár a kamatmentesség, valamint a tartozás egy részének vagy egészének elengedése.

Hogyan igazolhatom a terhességet a Babavárónál?

Terhesség alatt: A várandósgondozási könyv 1. és 7. oldalával, az utóbbi tartalmazza a szülés várható idejét, az orvos aláírását és pecsétjét. Ha nem várt esemény következik be a várandósság alatt vagy születéskor (vetélés vagy halva születés), az hivatalos okirattal igazolható.

Születést követően: A gyermek anyakönyvi kivonatával, lakcímkártyájával és adóigazolványával lehet igazolni.

Örökbefogadás esetén: Az örökbefogadást engedélyező végleges határozattal, az örökbefogadott gyermek lakcímkártyájával és adóigazolványával.

Nem születik gyermek a hitel folyósítását követő 5 éven belül

Amennyiben nem születik gyermek a folyósítást követő 5 évben, akkor az igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, a hitel pedig piaci kamatozású személyi kölcsönné alakul át.

Ha a gyermekvállalás egészségügyi okok vagy megváltozott munkaképesség miatt hiúsul meg, akkor a kamattámogatás megszűnése és visszafizetése alól az illetékes járási hivatal méltányossági felmentést adhat. Ehhez azonban szükséges, hogy 5 éven belül szabályosan benyújtsák az erre vonatkozó kérelmet. Amennyiben a hivatal a kamatmentesség megszűnése és/vagy a támogatás visszafizetése alól mentességet ad, akkor ezzel a határozatot kell a bank részére eljuttatni.

Mi történik, ha a házaspár elválik a Babaváró hitel igénylését követően?

 • Ha nem született gyermek az első 5 évben, akkor az igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül egy összegben vissza Amennyiben született gyermek lesz.
 • Amennyiben született gyermek, akkor a támogatást nem kell visszafizetni, viszont a továbbiakban Ha a válást követően egyikük újraházasodik (és az előző házasságból nem volt gyermeke) a hitel.
 • Ha a válást követően egyikük újraházasodik (és az előző házasságból nem volt gyermeke), és megfelelnek az igénylés feltételeinek, akkor a gyermekvállalásra rendelkezésre álló 5 év újra kezdődik, a Babaváró kedvezményei pedig igénybe vehetők.

A válást a házasság felbontásáról vagy érvénytelenné nyilvánításáról szóló bírósági határozattal kell igazolni.

Mi történik, ha a házaspár mindkét tagjának megszűnik a magyarországi lakcíme?

Ebben az esetben 120 napon belül, egy összegben vissza kell fizetni az igénybe vett támogatás összegét, a hitel pedig piaci kamatozású személyi kölcsön lesz a továbbiakban. A magyarországi lakcím megszűnését 30 napon belül kell a bank felé igazolni.

Ha a támogatással érintett gyermek nem él tovább a házaspárral

A kamattámogatást egy összegben vissza kell ekkor is fizetni, a hitel pedig piaci kamatozású lesz. Az elköltözést 30 napon belül jelenteni kell a banknak.

Mi történik, ha a házaspár valamelyik tagja meghal?

Amennyiben a házaspár egyik tagja a folyósítást követő 5 éven belül meghal, akkor a hitel csak 6 hónappal ezt követően alakul át piaci kamatozásúra, viszont a korábban igénybe vett kamatkedvezményt utólag nem kell visszafizetni. Ha az 5 éves időszakon belül az özvegy újra házasodik, akkor a türelmi idő újra kezdődik.

Élettársak igényelhetik a Babavárót?

Babavárót kizárólag házasok igényelhetik. Amennyiben az igénylőknek van nem közös gyermekük, akkor legalább egyiküknek az első házasságának kell a mostaninak lennie.

Egyedülállók igényelhetnek Babavárót?

Egyedülállók nem igényelhetik a babaváró támogatást akkor sem, ha születik gyermekük.

Igényelhetik olyanok, akiknek nem ez az első házassága?

Ha egyik félnek sincs még gyermeke más kapcsolatból, akkor nem számít, hogy hányadik házasságukban élnek. Ha azonban van nem közös gyermek, akkor legalább az egyik félnek az első házasságának kell, hogy legyen a mostani.

Milyen idősen igényelhető a Babaváró?

A Babaváró hitelnél igénylésénél kizárólag a feleség életkorával kapcsolatban vannak megkötések, a férj kora nem releváns ebből a szempontból. A feleségnek 18 évesnél idősebbnek kell lennie, ám nem töltheti be a 41. életévét. Tudni kell azonban, hogy a Babaváró hitel esetében a bankok szigorúbb korlátozásokat is meghatározhatnak, így van olyan pénzintézet, amelyik 21 éves kor alatt nem hitelez.

Mekkora hitelt kaphatok Babaváróval?

A  házasok maximálisan 10 millió Ft hitelt vehetnek fel, legfeljebb 20 éves futamidőre. A minimális hitelösszeg bankonként különböző.

Miért fontos a babaváró hitel kamata?

A Babaváró hitel – amennyiben a folyósítást követő 5 évben gyermek születik – kamatmentes, ám a hitel kamata mégis fontos lehet, ha az igénybe vett támogatást valamilyen ok miatt – nem születik gyermek, válás, megszűnik a pár magyarországi lakcíme stb. – vissza kellene fizetni. A visszafizetendő kamattámogatás a Babaváró igénylésekor érvényes öt éves futamidejű állampapírhozam 130 százalékának két százalékkal növelt értéke.

Mennyi idő alatt kaphatom meg a hitelt?

A bankoknak 10 napjuk van a hiánytalanul benyújtott igénylés elbírálására, a folyósítást ezt követően gyorsan megtörténik.

A Babaváró hitel igénylésének folyamata?

 • Jogosultság ellenőrzése: Érdemes először ellenőrizni, hogy jogosultak vagyunk-e a Babaváróra, amit egyszerűen meg lehet tenni.
 • A megfelelő bank kiválasztása: Hiába felel meg valaki a Babaváró jogosultsági feltételeinek, attól még nem feltétlenül hitelképes, vagy kapja meg az igényelt hitelösszeget mindenütt. A bankok egy része például a kedvezményes, míg mások a normál, kedvezmény nélküli törlesztővel számolnak a JTM-nél (jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató), így valahol több, míg máshol kevesebb jövedelem kell ugyanakkora hitel felvételéhez. Ezen kívül eltérés lehet az elvárt minimális jövedelem és az alsó korhatár tekintetében is.
 • Igénylés a kiválasztott banknál.
 • Szerződéskötés és folyósítás.
 • Amennyiben a bank elutasítja az igénylést, lehetőség van újabb banknál próbálkozni.

Kaphatok Babavárót, ha van már hitelem?

Az, hogy valakinek van már hitele, önmagában nem kizáró ok a Babaváró igénylése során, ám ebben az esetben a jövedelemnek „el kell bírnia” a régi és az új kölcsön havi törlesztőit. Az úgynevezett JTM-korlát (jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató) szabályozza, ami szerint például egy 10 éves kamatperiódusú lakáshitelnél, vagy egy fix kamatú személyi kölcsönnél a havi törlesztő összege nem haladhatja meg az igazolt nettó jövedelem 50%-át. (500 ezer Ft alatti havi nettó esetén.) Ez jogszabályi plafon, aminél a bankok természetesen szigorúbban is eljárhatnak.

Ha megfelelek a személyi feltételeknek, akkor biztosan megkapom a Babavárót?

Egyáltalán nem biztos, ugyanis a bankok a hitelbírálat során döntik el, hogy az igénylőt hitelezik-e, és ha igen, mekkora összegű hitelre számíthat tőlük.

Milyen minimális jövedelem szükséges?

A bankok eltérően határozzák meg a Babaváró hitelhez elvárt minimális jövedelem összegét. A minimális jövedelem a hitelképesség eléréséhez szükséges, vagyis ez nem jelenti azt, hogy a maximális, 10 millió Ft-os hitelösszeget megkapja valaki.

Igényelhető Babaváró CSOK támogatással együtt?

A Babaváró hitel és a vissza nem térítendő CSOK (családi otthonteremtési kedvezmény) támogatás akár ugyanarra, ugyanazokra a gyermekekre is igényelhető, ám a Babavárónál fontos, hogy a gyermeknek a hitel igénylését követően kell megszületnie.

Amennyiben a család Babaváró hitel és lakáshitel (ez lehet akár csok hitel is) kombinálásával vásárol ingatlant, akkor a gyermek születésekor már meglévő lakáshitel csökkenthető a gyermekek után jár jelzáloghitel-elengedéssel. Ez a második gyermeknél 1 millió Ft, míg a harmadiknál 4 millió Ft hitelelengedést jelent.

Vagyis, ha valaki Babaváró és lakáshitel együttes felhasználásával vásárol ingatlant, akkor a második gyermeknél a Babaváró fennálló tőketartozását 30%-kal, míg a lakáshitelt 1 millió Ft-tal csökkentheti. A harmadik gyermeknél pedig a Babaváró fennálló tartozását teljes egészében elengedik, míg a lakáshitel további 4 millió forinttal faragható le. Ebből is jól látszik, hogy egy lakásvásárlást vagy építkezést bizony alaposan meg kell tervezni pénzügyi oldalról is, és a finanszírozást mindenképp a gyermekvállalási elképzelésekhez kell igazítani.